მკურნალობა უცხოეთში

სოციოლოგიური გამოკითხვა  Read the rest of this entry »

დიკლოფენაკი

დიკლოფენაკის ზოგადი ინფორმაცია

დიკლოფენაკი. DICLOFENAC. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების – ფენილძმარჟავას წარმოებულების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება -დიკლოფენაკი. Diclofenac. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – M01AB05. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Read the rest of this entry »

დიკლობათი

დიკლობათის ზოგადი ინფორმაცია

დიკლობათი. Diclobat. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების – ფენილძმარჟავას წარმოებულების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიკლოფენაკი. Diclofenac. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – M01AB05. მწარმოებელი ფირმა – – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Read the rest of this entry »

დიაზეპამი

დიაზეპამი 10 მგ–ის ზოგადი ინფორმაცია

დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Read the rest of this entry »

დიაზეპამი 5მგ

დიაზეპამი 5მგ–ის ზოგადი ინფორმაცია

დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Read the rest of this entry »

vaka