ბათფარმა BATFARMA

სოციოლოგიური გამოკითხვა  Send to Facebook

დიკლოფენაკი

დიკლოფენაკი დიკლოფენაკის ზოგადი ინფორმაცია დიკლოფენაკი. DICLOFENAC. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების – ფენილძმარჟავას წარმოებულების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება -დიკლოფენაკი. Diclofenac. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – M01AB05. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Send to Facebook

დიკლობათი

დიკლობათი დიკლობათის ზოგადი ინფორმაცია დიკლობათი. Diclobat. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების – ფენილძმარჟავას წარმოებულების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიკლოფენაკი. Diclofenac. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – M01AB05. მწარმოებელი ფირმა – – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Send to Facebook

დიაზეპამი 10 მგ

დიაზეპამი დიაზეპამი 10 მგ–ის ზოგადი ინფორმაცია დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Send to Facebook

დიაზეპამი 5მგ

დიაზეპამი 5მგ დიაზეპამი 5მგ–ის ზოგადი ინფორმაცია დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო). Send to Facebook