ლაბორატუარ ინოტექ ინტერნაციონალი LABORATORIE INNOTECH INTERNATIONAL

სოციოლოგიური გამოკითხვა Send to Facebook

ჰელმინტოქსი

  ჰელმინტოქსი ჰელმინტოქსის ზოგადი ინფორმაცია ჰელმინტოქსი. HELMINTOX. ჰელმინთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – პირანტელი. Pyrantel. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – P02CC01. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Send to Facebook

ჰელმინტოქსი

  ჰელმინტოქსი ჰელმინტოქსის ზოგადი ინფორმაცია ჰელმინტოქსი. HELMINTOX. ჰელმინთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – პირანტელი. Pyrantel. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – P02CC01. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Send to Facebook

ფლუდიტეკი

  ფლუდიტეკი ფლუდიტეკის ზოგადი ინფორმაცია ფლუდიტეკი. FLUDITEC. მუკოლიზური და ამოსახველებელი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბოცისტეინი. Carbocisteine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – R05CB03. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Send to Facebook

ფლუდიტეკი

  ფლუდიტეკი ფლუდიტეკის ზოგადი ინფორმაცია ფლუდიტეკი. FLUDITEC. მუკოლიზური და ამოსახველებელი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბოცისტეინი. Carbocisteine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – R05CB03. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Send to Facebook