მკურნალობა უცხოეთში

სოციოლოგიური გამოკითხვა Read the rest of this entry »

  ჰელმინტოქსი

ჰელმინტოქსის ზოგადი ინფორმაცია

ჰელმინტოქსი. HELMINTOX. ჰელმინთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – პირანტელი. Pyrantel. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – P02CC01. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Read the rest of this entry »

  ჰელმინტოქსი

ჰელმინტოქსის ზოგადი ინფორმაცია

ჰელმინტოქსი. HELMINTOX. ჰელმინთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – პირანტელი. Pyrantel. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – P02CC01. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Read the rest of this entry »

  ფლუდიტეკი

ფლუდიტეკის ზოგადი ინფორმაცია

ფლუდიტეკი. FLUDITEC. მუკოლიზური და ამოსახველებელი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბოცისტეინი. Carbocisteine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – R05CB03. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Read the rest of this entry »

  ფლუდიტეკი

ფლუდიტეკის ზოგადი ინფორმაცია

ფლუდიტეკი. FLUDITEC. მუკოლიზური და ამოსახველებელი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბოცისტეინი. Carbocisteine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – R05CB03. მწარმოებელი ფირმა – ლაბორატორია ინოტექ ინტერნასიონალი, ინოტერა შუზი (საფრანგეთი). Read the rest of this entry »

vaka