მკურნალობა უცხოეთში

სოციოლოგიური გამოკითხვა 

შეაფასეთ ხუთბალიან სისტემაში ფარმაცევტული ფირმა ,,ნოვარტისის" ცნობილობის ხარისხი საქართველოში

View Results

Loading ... Loading ...

NOVARTIS
1.  5-ნოკი

2.  5-ფტორურაცილი – ებევე

3.  L-თიროქსი

4.  აბაქტალი

5.  ადელფან-ეზიდრექსი

6.  აზითრომიცინ ლეკი

7.  აზითრომიცინ ლეკი

8.  აკლასტა

9.  ალექსანი

10.  ამლოსანდი

11.  ამოქსიკლავ ქვიქტაბი

12.  ამოქსიკლავ ქუიქტაბი

13.  ამოქსიკლავი

14.  ამოქსიკლავი

15.  ამოქსიკლავი  2x

16.  ამოქსიკლავი 2X

17.  ანაფრანილი

18.  აცეცე ჯუნიორი

19.  აციკი

20.  აცც  100

21.  აცც 200

22.  აცც ლონგი

23.  აცც ცხელი დასალევი

24.  ბიკალუტამიდ ლეკი

25.  ბისოპროლოლი ლეკი

26.  ბრონქო-მუნალი ბრონქო-მუნალ პ

27.  გალვუსი

28.  გალვუსმეტი

29.  გემციტაბინი ებევე

30.  გლივეკი

31.  გლიკლაზიდი ლეკი

32.  დერმაზინი

33.  დიბიგლიმი ტაბლეტები

34.  დიკლაკი

35.  დიკლაკი

36.  დიკლაკი ID

37.  დიკლაკი გელი

38.  დიოვანი

39.  დიცინონი

40.  დიცინონი

41.  დლიანოსი

42.  დოქსორუბიცინი ებევე

43.  დოცეტაქსელი ებევე

44.  ედიცინი

45.  ელიდელი

46.  ენაჰექსალი

47.  ეპირუბიცინ ებევე

48.  ეტოპოზიდ ებევე

49.  ექსფორჯი

50.  ექსჯადი

51.  ვენორუტონ გელი

52.  ვიბროცილი

53.  ვინორელბინი ებევე

54.  ვოლტარენ ემულგელი

55.  ვოლტარენი

56.  ვოლტარენი

57.  ვოლტარენი

58.  ვოლტარენი რაპიდი

59.  ვოლტარენი რეტარდი

60.  ზომეტა

61.  იმუნალ პლუსი

62.  იმუნალი

63.  იმუნალი

64.  ინდაპამიდი ლეკი

65.  კალციუმფოლინატი-ებევე

66.  კარბოპლატინი ებევე

67.  კარდოგრელი

68.  კარვედილოლი ლეკი

69.  კატაფასტი

70.  კეტონალ დუო

71.  კეტონალი  სუპოზიტორია

72.  კეტონალი უნო

73.  კეტონალი გელი

74.  კეტონალი კეტონალი ფორტე

75.  კეტონალი რეტარდი

76.  კეტონალი საინექციო სხნარი

77.  კვინვაქსემი ინჯ

78.  კო-დიოვანი

79.  ლამიზილ უნო

80.  ლამიზილი

81.  ლამიზილი

82.  ლამიზილი დერმგელი™

83.  ლამიზილი სპრეი

84.  ლეკოკლარ

85.  ლეკოკლარი

86.  ლენდაცინი

87.  ლეპონექსი

88.  ლესკოლ XL

89.  ლიზინოპრილი ლეკი პლუსი

90.  ლიზიჰექსალი

91.  ლინექს ფორტე

92.  ლინექსი ეუბიოტიკი

93.  ლოპედიუმი

94.  მაკროგოლი

95.  მეგლუკონი

96.  მეტოტრექსატი ებევე

97.  მეტოტრექსატი ებევე

98.  მიაკალციკი

99.  მიაკალციკი

100.
მიფორტიკი

101.
ნაკომი

102.
ოპერილი

103.
ოპერილი პე

104.
ოსპამოქსი

105.
ოტრივინი

106.
ოტრივინი

107.
ოფლოჰექსალი

108.
ოქსალიპლატინი ებევე

109.
პაკლიტაქსელ ებევე

110.
პალინი

111.
პანტოპრაზოლი ლეკი

112.
პერინდოპრილი ლეკი

113.
პეროკურ ფორტე

114.
პერსენ კარდიო

115.
პერსენ ფორტე

116.
პერსენი

117.
პირამილ პლუსი

118.
პირამილი

119.
პლანტექსი

120.
პრილამიდი

121.
პროქტო-გლივენოლი

122.
პროქტო-გლივენოლი

123.
რაზილესი

124.
რეპაგლინიდ ლეკი

125.
რეტარპენი

126.
რისპოლუქსი

127.
როქსითრომიცინი ლეკი

128.
როქსიჰექსალი

129.
სანდიმუნ ნეორალი

130.
სანდოსტატინ ლარი

131.
სანდოსტატინი

132.
სებივო

133.
სერტიკანი

134.
სიმულექტი

135.
სინეკოდი

136.
სირდალუდი

137.
სორელი

138.
სორელი

139.
ტავეგილი

140.
ტავეგილი

141.
ტაკროლიმუს ლეკი

142.
ტამოქსიფენ ებევე

143.
ტასიგნა

144.
ტერაფლუ

145.
ტერაფლუ

146.
ტერაფლუ ბრო

147.
ტერაფლუ ლარი

148.
ტერაფლუ ლარი

149.
ტულიპი

150.
ფამვირი

151.
ფემარა

152.
ფენისტილი

153.
ფენისტილი პენცივირი

154.
ფენისტილი ნიუ

155.
ფენტანილი

156.
ფერუმ ლეკი

157.
ფერუმ ლეკი

158.
ქსოლარი

159.
ცეფოტაქსიმ სანდოზი

160.
ციკლოსპორინ ჰექსალი

161.
ცისპლატინ ებევე

162.
ციტაჰექსალი

________________________________________

ნოვარტისი …..ნოვარტისი

  ციტაჰექსალი

ციტაჰექსალის ზოგადი ინფორმაცია

ციტაჰექსალი. CitaHexal. ანტიდეპრესანტების – სეროტონინის უკუმიტაცების სელექტიური ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ციტალოპრამი. Citalopram. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N06AB. მწარმოებელი ფირმა – Sandoz (გერმანია). Read the rest of this entry »

  ცისპლატინ ებევე

ცისპლატინ ებევეს ზოგადი ინფორმაცია

ცისპლატინ ებევე. Cisplatin EBEWE. მაალკილირებელი პრეპარატების –  პლატინის წარმოებულების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ცისპლატინი. Cisplatin. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – L01XA. მწარმოებელი ფირმა – Sandoz Ebewe (ავსტრია). Read the rest of this entry »

  ციკლოსპორინ ჰექსალი

ციკლოსპორინ ჰექსალის ზოგადი ინფორმაცია

ციკლოსპორინ ჰექსალი. Ciclosporin Hexal. იმუნოდეპრესიული პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ციკლოსპორინი. Ciclosporin. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – L04AA. მწარმოებელი ფირმა – Sandoz (გერმანია). Read the rest of this entry »

  ცეფოტაქსიმ სანდოზი

ცეფოტაქსიმ სანდოზის ზოგადი ინფორმაცია

ცეფოტაქსიმ სანდოზი. CEFOTAXIM SANDOZ. ბეტა-ლაქტამური ანტიბიოტიკების (პენიცილინები და ცეფალოსპორინები) – მესამე თაობის ცეფალოსპორინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ცეფოტაქსიმი. Cefotaxime. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – J01DD. მწარმოებელი ფირმა – Sandoz (ავსტრია). Read the rest of this entry »

vaka