ქოლესტერინი და ჰიპერტონული დაავადება

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ჰიპერტონულმა დაავადებამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….

ქოლესტერინი და ჰიპერლიპოპროტეინემია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ჰიპერლიპოპროტეინემიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….

ქოლესტერინი და ღვიძლის პარენქიმის დაზიანება

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ღვიძლის პარენქიმის დაზიანებამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….

ქოლესტერინი და ტვინის ინფარქტი

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ტვინის ინფარქტმა?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….

ქოლესტერინი და სანაღვლე გზების არაღვიძლისმიერი ობტურაცია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს სანაღვლე გზების არაღვიძლისმიერმა ობტურაციამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….