პრეპარატები

preparatebi

Loading


..

წამლების (პრეპარატების) ძიება:

  1. წამლების (პრეპარატების) საძიებელი ნოზოლოგიების მიხედვით
  2. წამლების (პრეპარატების) საძიებელი სავაჭრო სახელწოდების მიხედვით
  3. წამლების (პრეპარატების) საძიებელი აქტიური ნივთიერების (საერთაშორისო დასახელების) მიხედვით (I) ..(II)
  4. წამლების (პრეპარატების) საძიებელი კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით
  5. წამლების (პრეპარატების) საძიებელი ფირმების მიხედვით

წამლების (პრეპარატების) ანბანური საძიებელი სავაჭრო დასახელებების მიხედვით

1-100….L….Z

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

….….….….….….….….….….….

 

___________________________________________________________-

..