აბარტიკულაცია

განმარტებითი ლექსიკონი აბარტიკულაცია – 1.სახსრის ამოვარდნილობა.2.სინოვიური სახსარი.