პერიოდული თავშეკავება – აბსტინენცია

კონტრაცეპციის ეს მეთოდი ემყარება ქალის მენსტრუალური ციკლის ,,ნაყოფიერი” დღეების განსაზღვრას, რომლის დროსაც საჭიროა სქესობრივი კონტაქტისაგან თავშეკავება. ამისათვის მიმართავენ სხვადასხვა მეთოდებს: 1. ტემპერატურული მეთოდი: ,,ნაყოფიერი” დღეების განსაზღვრა მენსტრუალური ციკლის მანძილზე სხეულის ტემპერატურის მერყეობის საფუძველზე ხდება. მენსტრუალური ციკლის დაწყებიდან ყოველდღიურად ხდება სხეულის Read More …

აბსტინენტური სინდრომი

აბსტინენტური სინდრომი ვითარდება ავადმყოფებში, (ქრონიკული ალკოჰოლიზმის II—III სტადიაზე), ალკოჰოლის მიღების შეწყვეტისას, ასევე ნარკომანებსა და ტოქსიკომანებში იმ პრეპარატების მიღების შეწყვეტის შემდეგ, რომლებმაც გამოიწვიეს შეჩვევა.

აბსტინენცია სქესობრივი

აბსტინენცია სქესობრივი – (abstinentia sexualis; სინ.: სქესობრივი დეპრივაცია, სქესობრივი თავშეკავება) სქესობრივი აქტიურობის იძულებითი ან შეგნებული დაქვეითება ინდივიდუალური მოთხოვნილების (კონსტიტუციურ – ასაკობრივი) ქვევით.

აბსტინენცია

აბსტინენცია – ავადმყოფური მდგომარეობა, რომელიც წარმოიქმნება ტოქსიკომანიური დამოკიდებულების გამომწვევი ნივთიერებების მიღების (შეყვანის) შეწყვეტით. ხშირად აღინიშნება ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის დროს. მიმდინარეობს თავის ტკივილით, კუნთებისა და სახსრების ტკივილებით; შესაძლებელია თან ახლდეს ჰალუცინაციები.