პერიოდული თავშეკავება – აბსტინენცია

პერიოდული თავშეკავება – აბსტინენცია კონტრაცეპციის ეს მეთოდი ემყარება ქალის მენსტრუალური ციკლის ,,ნაყოფიერი” დღეების განსაზღვრას, რომლის დროსაც საჭიროა სქესობრივი კონტაქტისაგან თავშეკავება. ამისათვის მიმართავენ სხვადასხვა მეთოდებს: 1. ტემპერატურული მეთოდი: ,,ნაყოფიერი” დღეების განსაზღვრა მენსტრუალური ციკლის მანძილზე სხეულის ტემპერატურის მერყეობის საფუძველზე ხდება. მენსტრუალური ციკლის Read More …