აბუსალათინი

აბუსალათინი – ზეთოვანი მცენარე. განეკუთვნება რძიანასებრთა ოჯახს.