ადრენალიზური

განმარტებითი ლექსიკონი ადრენალიზური – ადრენერგული ნერვების აქტივობის დამათრგუნებელი.ადრენალიზური აქტივობა ადრენალინურის ანტაგონისტია.