აკრომიონი

განმარტებითი ლექსიკონი აკრომიონი – ბეჭის ზედა ნაწილის მოგრძო მორჩი (რომლითაც მთავრდება ბეჭის წვეტი),მისი ერთი ნაწილით დაკავშირებულია ლავიწთან და ქმნის ლავიწ-აკრომიონის სახსარს.