ამინომჟავა

ამინომჟავა (amino acid) – ორგანული (კარბონული) მჟავა, შეიცავს ერთ ან რამდენიმე ამინოჯგუფს. ნახშირბადოვან ჯაჭვში ამინოჯგუფის მდებარეობის მიხედვით განასხვავებენ: ალფა-, ბეტა-, გამა-ამინომჟავებს და ა.შ. ამინომჟავები წარმოადგენს ცილების მონომერებს, ამასთან ცილების შენებაში მონაწილეობს დაახლოებით 20-მდე მეტად გავრცელებული ამინომჟავა; გარდა ამისა, ამინომჟავები შეიძლება არსებობდნენ Read More …

გლუტამინაზა

განმარტებითი ლექსიკონი გლუტამინაზა – თირკმლებში არსებული ფერმენტი; აკატალიზებს გლუტამინის (ამინომჟავის) დაშლას,რომლის შედეგად წარმოიქმნება ამიაკი და გლუტამინის მჟავა.ეს არის შარდოვანას წარმოქმნის ერთ-ერთი ეტაპი.

ჰიდროქსიპროლინი

განმარტებითი ლექსიკონი ჰიდროქსიპროლინი – პროლინის (ამინომჟავას) წარმოებული, რომელშიც წყალბადის ერთ-ერთი ატომი შეცვლილია ჰიდროქსილური ჯგუფით.აღინიშნება მხოლოდ კოლაგენში.

არგინინი

განმარტებითი ლექსიკონი არგინინი – ამინომჟავა,რომელიც  ღვიძლში შარდოვანას წარმოქმნის პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.

ალოიზოლეიცინი

განმარტებითი ლექსიკონი ალოიზოლეიცინი – იზოლეიცინის (ამინომჟავა,რომელიც არსებობს ცილების უმეტეს ნაწილში) ერთ-ერთი იზომერი.