გენური ინჟინერია

გენური ინჟინერია – (რეკომბინანტური დნმ – ის მეთოდი) ლაბორატორიული მეთოდების საშუალებით ორგანიზმის ახალი, მათ შორის ბუნებაში არარსებული, მემკვიდრეობითი თვისებების მიღება; ასეთი მიკროორგანიზმების საშუალებით მიღებულია ბიოსინთეზური და ნახევრადსინთეზური ანტიბიოტიკები, ადამიანის ინსულინი და სხვ. (1) გენური ინჟინერია (genetic engineering) – მოლეკულური გენეტიკის განყოფილება, რომელიც Read More …