საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაცია

გადასვლა ,,მედიკოსთა პროფესიული ასოციაციების” სათაო გვერდზე საქართვლოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაცია