მკურნალობა უცხოეთში

Posts Tagged ‘ატონია’

განმარტებითი ლექსიკონი

წინამდებარე ჯირკვლის ატონია - არაინფექციური დაავადება, რომელიც ხასიათდება გლუვი მუსკულატურის ტონუსის დაკარგვით, წინამდებარე ჯირკვლის წილების და გამომტანი სადინარის გაჭიმვით და სეკრეტით გადავსებით.

vaka