აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში წერის, კითხვის და თვლის უნარ-ჩვევების შესწავლის თავისებურებები

ამ გვერდიდან შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნივთები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის   ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”. იხ. ქვემოთ ამავე ფერის ტექსტები. აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვისათვის, კითხვის შესწავლისას შეიძლება გამოვიყენოთ, ბავშვის არანებელობითი მეხსიერების მიხედვით ორიენტირება, რაც გულისხმობს ბავშვის მიერ  მაგნიტური ანბანის ან კუბების გამოყენებას. მისი Read More …

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში მეტყველების ეფექტურად გამოყენების განვითარება

ამ გვერდიდან შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნივთები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის   ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”. იხ. ქვემოთ ამავე ფერის ტექსტები. ცალკეული მეთოდები, რომელიც გამოიყენება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვის მეტყველების განვითარებისათვის, მოგვაგონებს იმ ბავშვებთან მუშაობას, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო გააჩნიათ მეტყველების განუვითარებლობა (სენსორული ანუ მოტორული დისფაზია, Read More …

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში მეტყველების აღქმის განვითარება

ამ გვერდიდან შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნივთები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის   ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”. იხ. ქვემოთ ამავე ფერის ტექსტები. ადრეული ასაკის ბავშვთა აუტიზმის მიმართებაში, აღნიშნული მუშაობის  მიმართულება განსხვავდება იმ მეთოდებისგან, რომელიც გამოიყენება სენსორული დისფაზიის (მეტყველების სრულია ან ნაწილობრივი უუნარობა)  ან გონებრივი ჩამორჩენის მქონე Read More …

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მეტყველების თავისებურებანი

ამ გვერდიდან შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნივთები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის   ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”. იხ. ქვემოთ ამავე ფერის ტექსტები. აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში შეინიშნება მეტყველების მოშლილობის ფართო სპექტრი. მეტყველების განვითარების დარღვევის და დამახინჯების ძირითადი სიმპტომები დამოკიდებულია თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება აუტიზმით დაავადებული Read More …

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში ყურადღების, აღქმის და მახსოვრობის განვითარება

ამ გვერდიდან შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნივთები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის   ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”. იხ. ქვემოთ ამავე ფერის ტექსტები. ნებისმიერი სახის მეცადინეობის დროს (სასწავლო, სპორტული, მუსიკალური), მუშაობა მიმართული უნდა იყოს აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვის ყურადღების ხანგრძლივ კონცენტრირებაზე და ყურადღების ნებელობითი უნარების გამომუშავებაზე. Read More …