ზელენინა, ზელენინას წვეთები

ზელენინა, ზელენინას წვეთები, შმაგას პრეპარატები ზელენინას საერთაშორისო დასახელება: Atropa belladonna ზელენინას კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: მცენარეული წარმოშობის სპაზმოლიზური საშუალება ზელენინას შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა: ხსნარი 25 მლ ფლაკონი. ზელენინას წვეთები, შეიცავს შმაგას სპირტოვან ნაყენს. ზელენინას წვეთების გაცემის წესი: რეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტი. მესამე  ჯგუფი. http:/ /rama.moh.gov.  ge/geo/list/show/34/34 . Read More …