ფინანსები, ინვესტიციები, ბიზნეს-გეგმები – საიტების კატალოგი

♦ Google-საიტების კატალოგი – ბიზნესი, ფინანსები, ინვესტიციები, ბიზნეს-გეგმები ფინანსები ინვესტიცია ინვესტიციები ბიზნეს–გეგმა საფინანსო ანალიზი საფინანსო კონსულტაცია ბლოგები – ბიზნესი, ფინანსები, ინვესტიციები, ბიზნეს-გეგმები ბიზნესი გერმანიაში საქმიანი კონტაქტები გერმანიაში ექიმების დასაქმება გერმანიაში ბიზნეს-გეგმები შოპერი  ფასდაკლებები ნეტშოპინგი მედშოპერი   ..

ოფიციალური საპროცენტო განაკვეთი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

ნასესხები კაპიტალი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული. ნასესხები კაპიტალი; Заемные Read More …

საწარმოს საკუთარი სახსრები

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული. საწარმოს საკუთარი სახსრები; Read More …

საკუთარი ფიქსირებული აქტივები

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული. საკუთარი ფიქსირებული აქტივები; Собственные основные средства Read More …