ათ წლამდე მოზარდის სიმაღლისა და წონის განვითარების ნორმები

ათ წლამდე მოზარდის სიმაღლისა და წონის განვითარების ნორმები  1. გოგონას წონა 2. ბიჭის წონა ბავშვის ზრდის საზომი ცხრილი >>> . აღებულია:  http://www.aura.ge/124-deda-da-shvili/786-at-tslamde-mozardis-tsonisa-da-simaghlis-ganvitarebis-normebi.html ___________________________________________ გადასვლა >>> ,,ბავშვი”    

ბიჭის წონა

ბიჭის წონა ინტერვალები, რომელიც მდებარეობს საშუალო მაჩვენებლების გვერდით, ფასდება, როგორც საშუალოზე მაღალი, ან საშუალოზე დაბალი. ამიტომ ეს მაჩვენებლები, მშობლებმა უნდა შეაფასონ, როგორც ნორმალური. ხოლო მონაცემები – დაბალი (ძალიან დაბალი) ან მაღალი (ძალიან მაღალი), აუცილებლად უნდა მოხვდეს ყურადღების ზონაში და საჭიროებს დროულ, ადეკვატურ გამოკვლევას, კონსულტაციას, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში მკურნალობას   ასაკი სხეულის Read More …