მკურნალობა უცხოეთში

Posts Tagged ‘ბიჭი’

სექსოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი

პედიკაცია -  რექტალური კოიტუსი ბიჭთან. პედიკაციის დროს აქტიური ჰომოსექსუალი პედიკატორია, პასიური კი –  ანდროფილი, კინედონი, პატიკუსი.

___________________________________________

 ….

vaka