ბონსაისათვის მცენარის შერჩევა სანერგეებში

სანერგეებიდან შეძენილი ახალგაზრდა მცენარეთაგან, შეგიძლიათ ბევრად უფრო სწრაფად შექმნათ ლამაზი ბონსაი. სანეერგებში გასაყიდი მცენარეების უმეტესობა, წლების განმავლობაში იზრდება კონტეინერებში. როგორც წესი, სწორედ ამის გამო, მათ უყალიბდებათ კარგად განვითარებული და მკვრივი ფესვთა სისტემა, რაც იდეალური ბონსაის ჩამოყალიბებისათვის. მცენარეს იღებენ კონტეინერიდან, აცლიან Read More …