ბონსაის გაზრდის თავისებურებები

ტოტებისა და ღეროს გარკვეული ფორმის ჩამოსაყალიბებლად, როგორც წესი მავთულის გარეშე ვერ გახვალთ. ამასთან სულერთია მავთულის ახვევთ ტოტებზე თუ დასაჭიმი საშუალების გამოყენებით უცვლით მათ ფორმას, მუშაობის ნებისმიერი მეთოდი ბონსაის ფორმირებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მავთულის დახვევა – ყველაზე შრომატევადი საქმეა ბონსაის ფორმირებისათვის, პირველ Read More …