ბონსაი მიღებული ბუნებიდან – იამადორი

ბუნებაში არსებობენ ლამაზი ხეები, რომლებიც ასაკის მიუხედავად შესაფერისები არიან ბონსაის ჩამოსაყალიბლებად. ძირითადად, მაღლა მთებში, ტყის საზღვარზე, შეიძლება შეხვდეთ საუკუოვან ხეებს, რომლთა სიმაღლეც არ აღემატება 50სმ. ძალიან მოკლე მზარდი პერიოდი საშუალებას აძლევს მცენარეს წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრით გაიზარდოს. მუდმივი ძლიერი ქარის, Read More …