არომორფოზი

არომორფოზი – იგივეა, რაც აროგენეზი. იგი წარმოადგენს ევოლუციური პროგრესის მთავარ გზას, რომელიც ორგანიზმის მკვეთრი, ადაპტური ბუნების მქონე გარდაქმნების შედეგად მიმდინარეობს. ამ დროს იზრდება ორგანიზმის ორგანიზაცია, გარემო პირობებისადმი შეგუება, კონკურენტუნარიანობა და გავრცელების არეალი. არომორფოზის მაგალითია გულის ოთხსაკნიანობის წარმოქმნა – ხერხემლიანებისათვის, ცოცხალმშობიარობა Read More …