გენეტიკური მასალა

გენეტიკური მასალა (genetic material) – უჯრედის კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფს, გამრავლების პროცესში გენეტიკური ინფორმაციის (მემკვიდრეობის) დაცვას, რეალიზაციას, წარმოებას და გადაცემას. გენეტიკური მასალის თვისებებია: დისკრეტულობა (ქრომოსომის ცალკეული შეჭიდული ჯგუფები), უწყვეტობა (ქრომოსომის ფიზიკური მთლიანობა), ერთხაზოვნება (გენეტიკური ინფორმაციის ერთ განზომილებაში „ჩაწერა“), შეფარდებითი სტაბილურობა (შთამომავლობისათვის ინფორმაციის Read More …