გენოდერმატოზები

გენოდერმატოზები გენოდერმატოზები (ბერზ. გენოს – წარმომავლობა, წარმოშობა) – კანის თანდაყოლილი დაავადებებია, რომელიც გამოწვეულია კანის  ნორმალური ფუნქციონირების განვითარებაზე პასუხისმგებელი გენების მუტაციებით. ყველაზე ხშირად ვხვდებით ექტოდერმალური და ეკზოდერმალური წარმოშობის გენოდერმატოზებს. გენოდერმატოზები შესაძლოა გამოწვეული იყოს ერთი გენის მუტაციით (მონოგენური გენოდერმატოზები) ან რამოდენიმე გენისა Read More …