სქესის გამოთვლა

ამ გვერდზე მოყვანილია სქესის გამოთვლის, ბავშვის სქესის პროგნოზირების, “ მეცნიერული”,  უძველესი ჩინური და იაპონური მეთოდების გამარტივებული სქემები (ალგორითმები). ეს მეთოდები მეცნიერულად დასაბუთებული არაა, უბრალოდ ორიოდე მილიარდი ადამიანი ჩინეთში, ინდოეთში, იაპო’ნიაში, კორეასა თუ მონგოლეტში, საუკუნეების მანძილზე თვლის, რომ ეს მეთოდები სტატისტიკურად სწორია. ჩვენ Read More …