ალბუმოზა

განმარტებითი ლექსიკონი ალბუმოზა – ალბუმინის  და პეპტონებს შორის გარდამავალი ნივთიერება,რომელიც გამომუშავდება  პეპსინის და სხვა ენდოპეპტიდაზების მიერ პროტეინების დაშლის დროს.