ენდოქირურგიული აღჭურვილობის კომპლექტი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” სამკურნალოდ ან სადიაგნოსტიკოდ, ენდოსკოპიური   ოპერაციის  ჩასატარებლი სამედიცინო _ ტექნიკური აპარატურისა და ინსტრუმენტთა ნაკრები (სურ. 4.1).