ბიოგრაფიები და პირადი გვერდები

უფროსი თაობის ექიმები ასათიანი ვლადიმერ ასათიანი გრამიტონ ანთელავა ნიკოლოზ ალადაშვილი ალექსანდრე ბერიტაშვილი ივანე აბულაძე კალენიკ ელიავა გიორგი ზურაბაშვილი ავლიპი ჯავახიშვილი ნინო ჯანელიძე იუსტინე ხუნდაძე გიორგი წინამძღვრიშვილი მიხეილ ქუთათელაძე იოველ სარაჯიშვილი პეტრე ნათიშვილი ალექსანდრე მუხაძე გრიგოლ კოტეტიშვილი ვლადიმერ ერისთავი კონსტანტინე ერისთავი Read More …