ვასილ შენგელია. ბიზნესის მენეჯმენტი

საწარმოთა ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 0. საწარმოს ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)  –  ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი (ბიზნესის ….მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია) 2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი) 3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები Read More …

რჩევები ინვესტორთა სწრაფად საპოვნელად

რეკომენდებულია, გაეცნოთ 7 საკითხისგან შემდგარ ჩამონათვალს, რომელთა შესრულება დაგეხმარებათ, სწრაფად იპოვნოთ ინვესტორი: 1. შექმენით ხანგრძლივ ვადაზე გათვლილი, კონკურენტუნარიანი ბიზნესი: ეს, ერთი შეხედვით, ყველასთვის გასაგები და მისაღები უნდა იყოს, მაგრამ ყველა ბიზნესმენი როდი იქცევა ასე. ბევრს მიზნად აქვს დასახული სწრაფი ნახტომი Read More …

ბიზნეს-პარტნიორის არჩევა

ვასილ შენგელია. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >>> მოქმედება პირველი: ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი თქვენი მთავარი მიზანი ინვესტორის მოზიდვაა? ამისთვის ზუსტად უნდა წარმოიდგინოთ მისი „პორტრეტი“. ამიტომ, უნდა განსაზღვროთ იმ ადრესატთა ჯგუფი, რომელთაც შეიძლება თქვენი პროექტი Read More …

ჩაატარეთ თქვენი საწარმოს საფინანსო ანალიზი

ვასილ შენგელია. საწარმოთა საფინანსო ანალიზი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> პრაქტიკულად ყველა მსხვილ ფირმაში არსებობს ეკონომიკური ან ფინანსური განყოფილება, რომელსაც შეუძლია გააკეთოს ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი. თუ ფირმა დიდი არაა, ასეთ სიტუაციაში, აუდიტორული კომპანიიდან სპეციალისტს მოიწვევენ Read More …

ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი

ვასილ შენგელია. საწარმოთა საფინანსო ანალიზი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> საბაზრო ეკონომიკის პირობებში რომ გადავრჩეთ და არ დავუშვათ საწარმოს გაკოტრება, კარგად უნდა ვიცოდეთ: როგორ ვმართოთ ფინანსური რესურსები, როგორი სტრუქტურა უნდა ჰქონდეს კაპიტალს — შემადგენლობისა და წარმოშობის Read More …

საწარმოს ფინანსური ანალიზი

ვასილ შენგელია. საწარმოთა საფინანსო ანალიზი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> ფინანსურ ანალიზს აღრიცხვის სპეციალისტთა კომპეტენციას მიაკუთვნებენ, მაგრამ, როგორც წესი, იგი არ შედის აღრიცხვის რიგითი სპეციალისტის მოვალეობებში; თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, იქმნება აუცილებლობა, ფინანსური ანალიზი ბუღალტერმა ჩაატაროს, რაც არასწორია. ჩვენი Read More …

როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი

 ვასილ შენგელია. ბიზნეს-გეგმების შედგენა. თბილისი 2012.  წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> კარგი ბიზნეს-გეგმა ინვესტიციის მოზიდვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი ელემენტია. ბიზნეს-გეგმის მომზადების შემდეგ იწყება ინვესტორის ძიების ხანგძლივი და რთული პროცესი.ბუნებრია ეს პროცესი (ინვესტიციის მოზიდვის პროცესი), თვით მოითხოვს რესურსებს (დროს, Read More …

ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა

 ვასილ შენგელია. ბიზნეს-გეგმების შედგენა. თბილისი 2012.  წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> ნებისმიერი შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმის ფორმა იძლევა მხოლოდ ზოგად წარმოდგენას. ყოველ ბიზნესს კი აქვს თავისებურებანი. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება არსებობდეს ყოველი შემთხვევისათვის გამოსადეგი რაღაც სტანდარტული გეგმა. არსებობს ნებისმიერი Read More …

ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა

 … . ვასილ შენგელია. ბიზნეს გეგმების შედგენა. თბილისი 2010   გადასვლა ნაშრომის “ვასილ შენგელია . ბიზნეს–გეგმების შედგენა” სათაო გვერდზე” პარაგრაფში განხილულია ბიზნეს გეგმების სტრუტურა. მნიშვნელოვანია, რომ შემოთავაზებული სტრუქტურა არ ეწინააღმდეგება დასავლური ბიზნეს გეგმის მოთხოვნებს , რადგანაც მასში გათვალისწინებულია დასავლურ პრაქტიკაში მიღებული Read More …

როგორ ავარიდოთ თავი შეცდომებს ბიზნეს – გეგმის შედგენისას

  ..ვასილ შენგელია . ბიზნეს გეგმების შედგენა . თბილისი 2010 .   გადასვლა ნაშრომის “ვასილ შენგელია . ბიზნეს–გეგმების შედგენა” სათაო გვერდზე”    ბიზნესის სხვადასხვა სახეები მოითხოვენ ბიზნეს გეგმაში სრულიად განსხვავებული ინფორმაციის ასახვას. დაგვეთანხმებით, რომ თვითმფრინავის ახალი მოდელის შემუშავება – წარმოებაში ჩაშვება Read More …