ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა უცხოეთში

სამედიცინო სტატისტიკის მონაცემები მიუთითებენ მსოფლიოში ონკოლოგიური დაავადებების შეუჩერებელ ზრდაზე. მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან პაციენტების ყოველწლიური აბსოლუტური ზრდა შეადგენს 1.5%. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია პროგნოზირებს ონკოლოგიური დაავადებების დაავადებიანობისა და სიკვდილიანობის ზრდას ორჯერ ოცდამეერთე საუკუნის პირველი ორი ათწლეულის განმავლობაში მსოფლიოში: 10-დან 20 Read More …