ჰემისაკრალიზაცია

განმარტებითი ლექსიკონი ჰემისაკრალიზაცია –  წელის მეხუთე მალის შეერთება გავის ძვალთან მხოლოდ ერთი მხრიდან.