მიკროკრისტალური ართრიტები

მიკროკრისტალური ართრიტები მიკროკრისტალური ართრიტები – სახსრების დაავადებების ჯგუფი, რომლებიც განპირობებულია სახსრებში სხვადასხვა შემადგენლობის მიკროკრისტალების ჩალაგებით. მათ მიეკუთვნება პრინციპულად განსხვავებული ეტიოლოგიისა და პათოგენეზის მქონე დაავადებები. ამასთან, ყველა მათგანს გააჩნია ერთი საერთო ნიშანი – ერთი ან რამდენიმე სახსრის მწვავედ განვითარებული ართრიტი, რომელიც Read More …