მომზიდველი არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მომზიდველი არხი Canalis adductorius;  Adductor [Hunter’s, subsartorial] canal დიდი მომზიდველი კუნთის მყესს გააჩნია რამდენიმე ხვრელი, რომელშიც გადიან სისხლძარღვები; მათგან ყველაზე ქვემოთ მდებარესა და ყველაზე  დიდს მომზიდველი შესავალი – hiatus tendineus ეწოდება. აღნიშნული ხვრელის ზემოთ მდებარეობს Read More …

ბარძაყის არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბარძაყის არხი   Canalis femoralis;  Femoral [crural] canal ბარძაყის არხი – canalis femoralis – ნორმის პირობებში არ არსებობს. იგი წარმოიქმნება მხოლოდ ბარძაყის თიაქრის განვითარების დროს. ნორმის პირობებში არსებობს მხოლოდ ბარძაყის ღრმა რგოლი – anulus femoralis Read More …

ტერფის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ტერფის კუნთები Mm. pedis Muscles of foot ტერფის კუნთები – mm. pedis – იყოფა ტერფის ზურგის კუნთებად და ტერფძირის კუნთებად. ტერფის ზურგის კუნთები ძირითადად გამშლელი კუნთებია, ტერფძირისა – უპირატესად მომხრელები. ტერფის ზურგის კუნთები 1. თითების Read More …

კანჭის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. კანჭის კუნთები Mm. cruris;  Muscles of leg კანჭის კუნთები – m. cruris შედგება სამი  ჯგუფისაგან: ლატერალური, წინა და უკანა; უკანა ჯგუფის კუნთები ორ შრედაა განლაგებული: ზედაპირულ და ღრმა შრეებად. ლატერალურ ჯგუფს შეადგენენ უპირატესად მომხრელი კუნთები Read More …

ბარძაყის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბარძაყის კუნთები Mm. femoris Muscles of femoris ბარძაყის კუნთები – mm. femoris – იყოფა წინა, მედიალურ და უკანა ჯგუფის კუნთებად. პირველ ჯგუფში უპირატესად გამშლელი კუნთებია, მეორე ჯგუფში – მომზიდველი კუნთები, მესამეში – მომხრელები. ბარძაყის წინა Read More …