მომზიდველი არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მომზიდველი არხი Canalis adductorius;  Adductor [Hunter’s, subsartorial] canal დიდი მომზიდველი კუნთის მყესს გააჩნია რამდენიმე ხვრელი, რომელშიც გადიან სისხლძარღვები; მათგან ყველაზე ქვემოთ მდებარესა და ყველაზე  დიდს მომზიდველი შესავალი – hiatus tendineus ეწოდება. აღნიშნული ხვრელის ზემოთ მდებარეობს Read More …

ბარძაყის არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბარძაყის არხი   Canalis femoralis;  Femoral [crural] canal ბარძაყის არხი – canalis femoralis – ნორმის პირობებში არ არსებობს. იგი წარმოიქმნება მხოლოდ ბარძაყის თიაქრის განვითარების დროს. ნორმის პირობებში არსებობს მხოლოდ ბარძაყის ღრმა რგოლი – anulus femoralis Read More …

ტერფის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ტერფის კუნთები Mm. pedis Muscles of foot ტერფის კუნთები – mm. pedis – იყოფა ტერფის ზურგის კუნთებად და ტერფძირის კუნთებად. ტერფის ზურგის კუნთები ძირითადად გამშლელი კუნთებია, ტერფძირისა – უპირატესად მომხრელები. ტერფის ზურგის კუნთები 1. თითების Read More …

კანჭის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. კანჭის კუნთები Mm. cruris;  Muscles of leg კანჭის კუნთები – m. cruris შედგება სამი  ჯგუფისაგან: ლატერალური, წინა და უკანა; უკანა ჯგუფის კუნთები ორ შრედაა განლაგებული: ზედაპირულ და ღრმა შრეებად. ლატერალურ ჯგუფს შეადგენენ უპირატესად მომხრელი კუნთები Read More …

ბარძაყის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბარძაყის კუნთები Mm. femoris Muscles of femoris ბარძაყის კუნთები – mm. femoris – იყოფა წინა, მედიალურ და უკანა ჯგუფის კუნთებად. პირველ ჯგუფში უპირატესად გამშლელი კუნთებია, მეორე ჯგუფში – მომზიდველი კუნთები, მესამეში – მომხრელები. ბარძაყის წინა Read More …

ქვემო კიდურის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის კუნთები Mm. membri inferioris; Muscles of lower limb ქვემო კიდურის კუნთები – mm. membri inferioris ტოპოგრაფიულ – ანატომიური თავისებურებების მიხედვით იყოფა ქვემო კიდურის სარტყლისა (მენჯის) და ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთებად. 1. ქვემო Read More …

ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები  Mm. cinguli membri inferioris;  Muscles of pelvic girdle ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები იყოფა შიგნითა და გარეთა ჯგუფის კუნთებად. მენჯის შიგნითა ჯგუფის კუნთები 1. სუკის დიდი კუნთი – m. psoas Read More …

ზემო კიდურის ფასციები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის ფასციები Fasciae of upper limb ზემო კიდურის სარტყლის მიდამოში არჩევენ შემდეგ ფასციებს: ა) დელტისებრი ფასცია – წარმოქმნილია ორი ფურცლით – ზედაპირული, შედარებით სუსტი და ღრმა, შედარებით ძლიერი. ზედაპირული ფურცელი ფარავს დელტისებრ კუნთს გარედან, Read More …

იღლიის ფოსო

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. იღლიის ფოსო Fossa axillaris Axillary cavity იღლიის ფოსო – fossa axillaris წარმოადგენს ჩაღრმავებას გულმკერდის კედლის ლატერალურ ზედაპირსა და მხრის მედიალურ ზედაპირს შორის. ფოსო კარგად ჩანს მხრის მაქსიმალური განზიდვის დროს. თუკი ფოსოს მოვაცილებთ მფარავ კანს, მის Read More …

ხელის მტევნის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ხელის მტევნის კუნთები Muscles of hand მტევნის კუნთები იყოფა ორ ჯგუფად: 1. ხელისგულის ზედაპირის კუნთები და 2. დორსალური (ხელზურგის) ზედაპირის კუნთები. ხელისგულის ზედაპირის კუნთებს შორის არჩევენ: ცერის შემაღლების კუნთებს (thenar-ის მიდამო), ნეკის შემაღლების კუნთებს (hypothenar-ის Read More …