კლინიკური ფარმაციის საექსპერტო სისტემის არქიტექტურა

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ფარმაცევტული სივრცე გამოირჩევა კომპიუტერიზაციის მაღალი დონით. დიდ ფარმაცევტულ ქსელებში, მრავალი წელია წარმატებით მუშაობს ერთიანი  საინფორმაციო უზრუნველყოფის კომპიუტერული  სისტემა. ეს სისტემები მუდმივად Read More …

კლინიკური ფარმაცია

კლინიკური ფარმაცია – კვლევისა და გამოყენების არეალი კლინიკური ფარმაციის საგანი კლინიკური ფარმაციის კავშირი მედიცინის სხვა დარგებთან კლინიკური ფარმაცევტის სპეციალიზაციები პირველი მაგიდის ფარმაცევტი  და კლინიკური ფარმაცია კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები პრეპარატთა რაციონალური გამოყენება- კლინიკური ფარმაციის ძირითადი ამოცანაა მიზნები და კრიტერიუმები Read More …