პაროქსიზმი

პაროქსიზმი – (ფსიქოლოგია) (ბერძ. paroxusmos – გაღიზიანება) 1. რაიმე ავადმყოფური პროცესის უეცრად განვითარებული გამწვავება, გაძლიერება; 2. რაიმე ემოციის განცდის მწვავე ფორმა (მაგალითად, სასოწარკვეთა, მძვინვარება, შერძწუნება და ა. შ.) 3. დაავადების ნიშნების უეცარი, განმეორებითი წარმოქმნა ან გაძლიერება, დროის შედარებით ხანმოკლე ინტერვალში. Read More …