აქსონოტმეზი

განმარტებითი ლექსიკონი აქსონოტმეზი – დაუზიანებელი ნერვული გარსის შიგნით ნერვული ბოჭკოების (აქსონების) გაწყვეტა .შეიძლება განვითარდეს ნერვულ ბოჭკოზე ძლიერი ზეწოლის ან მოჭერის შედეგად.მას თან ახლავს გაწყვეტის წერტილის ზემოთ ნერვის დეგენერაციული ცვლილებები.ნერვის რეგენერაციისთვის პროგნოზი კარგია.

ადრენერგული

განმარტებითი ლექსიკონი ადრენერგული – იმ ნერვული ბოჭკოების აღსაწერად გამოიყენება,რომლებიც იყენებენ ნორადრენალინს როგორც ნეირომედიატორს.