მონეტები

მონეტების კოლექციონირება გულისხმობს კოლექციის შექმნის მიზნით  მონეტების შეგროვებას მისი რომელიმე  ნიშნის მიხედვით  – ქვეყანა, წელი, ეპოქა, მონეტაზე გამოსახული სურათი, მონეტის მასალა და ა. შ. მონეტების კოლექციონირება განსხვავდება ნუმიზმატიკისაგან, რომელიც შისწავლის მონეტის მოჭრისა და მისი მიმოქცევის ისტორიას, თუმცა ეს ორი დისციპლინა Read More …