საკონტრაქტო ფასი

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი საკონტრაქტო ფასი – ყიდვა – გაყიდვის გარიგებაში ფიქსირებული ფასი, მათ შორის  საგარეო ვაჭრობის ოპერაციებში საკონტრაქტო ფასი არის რეალური გარიგების ფასი, ამიტომ ის წარმადგენს ყველაზე სარწმულო ინფორმაციას ფასებზე. ამავე მიზეზით, როგორც წესი, ის Read More …

ადრიტურა

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი ადრიტურა – 1) საქონლის გაგზავნისას ადრიტურა ნიშნავს, რომ საქონელი იგზავნება პირდაპირ დანიშნულების ადგილას. 2) სათამასუქო ოპერაციებში ნიშნავს, რომ ვადაგადასული ან გაპროტესტებული თამასუქი გასანაღდებლად წარედგინება უშუალოდ თამასუქის გამცემ, ან მასზე თავდების მქონე პირს. Read More …