რეაქტიული ართრიტები

რეაქტიული ართრიტები რეაქტიული ართრიტები – ინფექციების შემდეგ განვითარებული ართრიტები, რომლებიც განპირობებული არ არიან სახსრის ღრუში ინფექციური აგენტის მოხვედრით. ჩვეულებრივ, რეაქტიულ ართრიტებს აქვთ იმუნოკომპლექსური ხასიათი, ანუ წარმოიქმნებიან გენეტიკურად წინასწარგანწყობილ პირებში იმუნიტეტის დარღვევის შედეგად, მაკროფაგული სისტემის მიერ ანტიგენ-ანტისხეულის კომპლექსების უტილიზაციის უკმარისობის გამო. Read More …