რეკლამა ინტერნეტით

.. რეკლამა ზოგადად, ყველა ტიპის ორგანიზაციებისათვის ინტერნეტ-რეკლამა რეკლამის კონცეფცია არა კლიკერებს! საიმიჯო და საპრეზენტაციო ვიდეოებისა და სტატიების მომზადება სპეციალური გადაცემებისა და ტელერეკლამის მომზადება კონფერენციების ორგანიზება რეკლამა სამედიცინო ინფრასტრუქტურისათვის სამედიცინო სტრუქტურებს, რომლებსაც აქვთ გვერდები Facebook – ში და სხვა სოციალურ ქსელებში Read More …