სადომაზოქიზმი

სადომაზოხიზმი  (სადიზმი + მაზოხიზმი), სექსუალური დევიაციაა, რომლის დროსაც ერთ პიროვნებაში შერწყმულია  სადიზმი და  მაზოხიზმი.  სექსოლოგიური პრაქტიკა  ადასტურებს, რომ სწორი  პარტნიორული კავშირის  ჩამოყალიბებისას სადომაზოხიზმი  პარტნიორული ურთიერთობის ჰარმონიზაციას უწყობს ხელს, მიუხედავად იმისა, რომ წარმოადგენს საზოგადოებისათვის მიუღებელ ანომალურ ქცევას. სადიზმი და  მაზოხიზმი ერთი Read More …