ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა)

ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) გრანტების, შეღავათიანი სესხების, კრედიტებისა  და ინვესტიციებისათვის ტიპური ბიზნეს-გეგმების არასრული სია იხილეთ   >>> MTVi- ს მომსახურებები და სერვისები ♦ მუდმივმოქმედი კონფერენცია  „ბიზნესის იდეა და ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) “  ♦ ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა), ტექნოლოგია, ტექნიკა და მოწყობილობები – სრული. სერვისი თქვენი Read More …

ვასილ შენგელია. ბიზნესის მენეჯმენტი

საწარმოთა ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 0. საწარმოს ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)  –  ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი (ბიზნესის ….მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია) 2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი) 3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები Read More …

როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი

ვასილ შენგელია. საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> ბევრი სვამს კითხვას: როგორ დავიწყოთ ჩვენი ბიზნესი, თუ საკუთარი საშუალებები არ გვყოფნის. რა უნდა გააკეთოთ, თუ თქვენ ან თქვენს კომპანიას აქვს კარგი პროექტი, მიწის Read More …

საინვესტიციო პროექტები – კითხვები და პასუხები

პასუხები ყველაზე გავრცელებულ კითხვებზე საინვესტიციო პროექტების შესახებ.  პარაგრაფი ვასილ შენგელიას წიგნიდან „საინვესტიციო პროექტების არსი და მნიშვნელობა“. თბილისი 2012. მასალა აღებულია წიგნიდან : ვასილ შენგელია. ,,საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა”. 2012 რას ნიშნავს საინვესტიციო პროექტი? საინვესტიციო პროექტი – ეს არის ბაზისი, რომელსაც Read More …

პროექტი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა

ვასილ შენგელია. ,,საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა”. 2012 ყველაზე უფრო ზოგადი გაგებით, საინვესტიციო პროექტს უწოდებენ ისეთ გეგმას, ან კაპიტალდაბანდების პროგრამას, რომელთა მიზანი მოგების მოცანაა. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ცნება „საინვესტიციო პროექტი“ ორნაირი გაგებით ხმარობენ: • პირველი, მას განიხილავენ, როგორც გარკვეულ Read More …

საინვესტიციო პროექტის მომზადება

საინვესტიციო პროექტებს უწოდებენ პროექტებს, რომლებიც ინვესტიციების მოსაზიდადაა გათვალისწინებული. საინვესტიციო პროექტების ბირთვი ჩვეულებრივი ბიზნეს-გეგმაა, მაგრამ არის ტექსტი გადმოცემის რიგი ნიუანსები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია. საზოგადოდ, საინვესტიციო პროექტების მომზადება უფრო რთულია, რადგან იგი ყოველთვის ადაპტირებულია კონკრეტულ ინვესტორზე. ამ გვერდზე მოთავსებულია ბატონ ვასილ შენგელიას წიგნის ნაწილების, სარჩევი რომლებიც Read More …

მოლაპარაკებათა გამყარება „ფურცელზე“

ვასილ შენგელია. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >>> საქმიანი გარიგების შესახებ წარმოებული საკვანძო მოლაპარაკებები უნდა დაფიქსირდეს დოკუმენტის სახით, რომელსაც ეწოდება „წერილი მოვალეობების შესახებ“ (Сommitment Letter), ანდა „გარიგების პირობები“ (Term Sheet). წერილი მოვალეობების შესახებ უნდა Read More …

თავდაჯერებულად გაიარეთ მოლაპარაკებები ინვესტორთან

ვასილ შენგელია. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >>> დავუშვათ, თქვენმა ბიზნეს-გეგმამ დააინტერესა ინვესტორი. და აი, უკვე გთავაზობენ შეხვედრასაც, შეთანხმების გასაფორმებლად. ყურადღება! ასეთ შემთხვევაში, არ ღირს, ნაჩქარევად ჩავარდეთ ეიფორიაში. წინასწარ გაარკვიეთ, რაში მდგომარეობს ინვესტორის მიერ Read More …

საინვესტიციო წინადადება აკადემიურად მიიტანეთ პოტენციურ ინვესტორამდე

ვასილ შენგელია. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >>> მოქმედება მეორე: საინვესტიციო წინადადება აკადემიურად მიიტანეთ სამიზნე ჯგუფამდე რა თქმა უნდა, უმჯობესია, ისეთი ინვესტორების მოზიდვა სცადოთ, რომელთაც შეხება ექნებათ იმ სფეროსთან, სადაც ბიზნეს-საქმიანობას ეწევით —რადგან ეს Read More …

საინვესტიციო პროექტი

ბიზნეს-გეგმები სხვადასხვა მიზნით იწერება: კრედიტის ასაღებად, გრანტის მისაღებად, ინვესტიციის მისაღებად ან ვენჩურისათვის. ყველა ამ სახეს თავისი სპეციფიკა აქვს. ვასილ შენგელია. „როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი“. საპატრიარქოს უნივერსიტეტი. თბილისი. 2012 წ. სრული ვერსიის სანახავად დააკლიკეთ აქ >>> მრავალი იდეა თუ მოქმედი ბიზნესი შეიძლება Read More …