ნატრიუმის ქლორიდი

  ნატრიუმის ქლორიდი ნატრიუმის ქლორიდის ზოგადი ინფორმაცია ნატრიუმის ქლორიდი. Sodium Chloride. მარილოვანი ხსნარების ჯგუფის რეჰიდრატაციისა და დეზინტოქსიკაციის საშუალება პარენტერალური გამოყენებისათვის. აქტიური ნივთიერება – ნატრიუმის ქლორიდი. Sodium chloride. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – A12CA01, B05CB01, B05XA03. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბიოპოლუსი” (საქართველო).

სამკურნალო საშუალებების სინერგიზმი

სამკურნალო საშუალებების სინერგიზმი პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია” სამკურნალო საშუალებების სინერგიზმი (ბერძ. synergia დახმარება, თანამონაწილეობა) – ერთდროულად გამოყენებული სამკურნალო საშუალებების მოქმედების შედეგი, რაც გამოიხატება ცალკე აღებული ნივთიერებების ეფექტების სუმაციაში (შეჯამებაში) ან პოტენცირებაში. სინერგიზმი ვლინდება სამკურნალო საშუალებების Read More …

სამკურნალო საშუალებების შეუთავსებლობა

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია”. 2000 წ. სამკურნალო საშუალებების შეუთავსებლობა _ სამკურნალო საშუალებების სამკურნალო ეფექტის შესუსტება, გაქრობა ან გაუკუღმართება ან მათი გვერდითი და/ან ტოქსიკური მოქმედების გაძლიერება. ამას შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მათი ერთდროულად გამოყენებისას (ფარმაკოლოგიური შეუთავსებლობა), არარაციონალური Read More …

სამკურნალო საშუალებების ექსკრეცია ფილტვების მეშვეობით

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია” ფილტვებით, ამონასუნთქ ჰაერთან ერთად სამკურნალო საშუალებების გამოყოფა დაკავშირებულია მათ ფიზიკურ–ქიმიურ თვისებებზე, სისხლში და ქსოვილებში ხსნადობაზე, აგრეთვე ფილტვისმიერ ვენტილაციაზე და სისხლმომარაგებაზე (ცხრილი 1–14). ეს, ექსკრეციის ძირითად გზას წარმოადგენს მხოლოდ სამკურნალო საშუალებების მცირე Read More …