პრეპარატები

♦ Google საიტები – პრეპარატები დეპანტოლის მალამო დეპანტოლის სანთელი ქონდროქსიდი ვიტაპროსტი ბაქტისტატინი ცეფეკონი D ეფკამონი ჰემომიცინი დოქსი-ჰემი ლავომაქსი ჰეპათრომბინი ანესთეზოლი ანუზოლი ბელადონას სანთელი გენტამიცინი ბენზილბენზოატი გიოქსიზონის მალამო ერითრომიცინი ესლიდინი კამისტადი ლევომიკოლი ლევოსინი ლივაროლი მეთილურაცილი მეთილურაცილი სანთელი მიროლუტი მიროპრისტონი ნისტატინი ოსარბონი Read More …

სამკურნალო საშუალებები

სამკურნალო საშუალებები პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ფარმაცია” სამკურნალო საშუალებებს უწოდებენ  ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ქიმიურ შენაერთებსა და მათ ნაერთებს, რომლებიც გამოიყენება ადამიანის ან ცხოველების დაავადებების მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და დიაგნოსტიკის მიზნით. სამკურნალო საშუალებებს მიაკუთვნებენ  აგრეთვე ჩასახვის საწინააღმდეგო პრეპარატებს. სამკურნალო საშუალებებთან ერთად, Read More …