ანაბოლიზმი

ანაბოლიზმი – (ასიმილაცია) ქიმიური პროცესების ერთობლიობა ცოცხალ ორგანიზმში, რომელიც მიმართულია უჯრედებისა და ქსოვილების სტრუქტურული ნაწილების წარმოქმნისა და განახლებისაკენ. წარმოადგენს კატაბოლიზმის საპირისპიროს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ანაბოლიზმის პროცესი, რომელსაც პლანეტარული მნიშვნელობა აქვს – ეს არის ფოტოსინთეზი. (1) ანაბოლიზმი (anabolism) – მარტივი წინამორბედებიდან, რთული მოლეკულების Read More …