ვასილ შენგელია. ბიზნესის მენეჯმენტი

საწარმოთა ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 0. საწარმოს ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)  –  ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი (ბიზნესის ….მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია) 2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი) 3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები Read More …

ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი

ვასილ შენგელია. საწარმოთა საფინანსო ანალიზი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> საბაზრო ეკონომიკის პირობებში რომ გადავრჩეთ და არ დავუშვათ საწარმოს გაკოტრება, კარგად უნდა ვიცოდეთ: როგორ ვმართოთ ფინანსური რესურსები, როგორი სტრუქტურა უნდა ჰქონდეს კაპიტალს — შემადგენლობისა და წარმოშობის Read More …

საწარმოს ფინანსური ანალიზი

ვასილ შენგელია. საწარმოთა საფინანსო ანალიზი. თბილისი 2012. წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >> ფინანსურ ანალიზს აღრიცხვის სპეციალისტთა კომპეტენციას მიაკუთვნებენ, მაგრამ, როგორც წესი, იგი არ შედის აღრიცხვის რიგითი სპეციალისტის მოვალეობებში; თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, იქმნება აუცილებლობა, ფინანსური ანალიზი ბუღალტერმა ჩაატაროს, რაც არასწორია. ჩვენი Read More …