სექსი ექსტრემალურ პირობებში

მეცნიერთა გარკვეულმა ჯგუფმა დაალაგა სექსისთვის ექსტრემალური ადგილები თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით. კვლევაში მონაწილეობდნენ წყვილები, რომლების ასეთ პირობებში სექსის შემდეგ აფასებდნენ მას სიმაოვნების 10 ბალიანი კოეფიციენტით. ქვევით ჩამოთვლილია ის სავარაუდო ადგილები, სადაც შესაძლებელია წყვილს ჰქონდეს ექსტრემალური სექსი. „ამერიკულ გორებზე“ – სიამოვნების Read More …