სექსუალური კულტურის ტიპები

ვინაიდან ადამიანის სექსუალურობა განისაზღვრება მისი სოციალური ბუნებით, ამიტომ განსაზღვრავენ სექსუალურობის რამდენიმე კულტურულ ტიპს. – აპოლონის ტიპი – დამახასიათებელი ანტიკური საზოგადოებისათვის, ხოლო თანამედროვე პერიოდში – იაპონიასა და წყნარი ოკეანის რამდენიმე კუნძულის ძირითადი მოსახლეობისათვის. ამ ტიპში სექსუალურობა განისაზღვრება ადამიანის სხვა მოთხოვნილებებთან თანასწორად, Read More …