მეტეოსპაზმილი

  მეტეოსპაზმილი მეტეოსპაზმილის ზოგადი ინფორმაცია მეტეოსპაზმილი. Meteospasmyl. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – ალვერინის ციტრატი + სიმეთიკონი. Alverin citrate + Simethicone. მწარმოებელი ფირმა – Laboratoires „MAYOLY SPLYNDLER (საფრანგეთი).

ბიგეტრიკი

ბიგეტრიკი ბიგეტრიკის ზოგადი ინფორმაცია ბიგეტრიკი. BIGETRIC. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – დომპერიდოლი + სიმეთიკონი. Domperidol + Simethicone. მწარმოებელი ფირმა – LABORATORIOS CASASCO (არგენტინა).