დისფლატილი

დისფლატილი დისფლატილის ზოგადი ინფორმაცია დისფლატილი. DISPHLATYL. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – სიმეთიკონი. Simethicone. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – A02DA01. მწარმოებელი ფირმა – LEGACY PHARMACEUTICALS GmbH (შვეიცარია). Send to Facebook

მეტეოსპაზმილი

  მეტეოსპაზმილი მეტეოსპაზმილის ზოგადი ინფორმაცია მეტეოსპაზმილი. Meteospasmyl. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – ალვერინის ციტრატი + სიმეთიკონი. Alverin citrate + Simethicone. მწარმოებელი ფირმა – Laboratoires „MAYOLY SPLYNDLER (საფრანგეთი). Send to Facebook

ბიგეტრიკი

ბიგეტრიკი ბიგეტრიკის ზოგადი ინფორმაცია ბიგეტრიკი. BIGETRIC. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – დომპერიდოლი + სიმეთიკონი. Domperidol + Simethicone. მწარმოებელი ფირმა – LABORATORIOS CASASCO (არგენტინა). Send to Facebook

მეტსილი წვეთები

  მეტსილი წვეთები მეტსილი წვეთების ზოგადი ინფორმაცია მეტსილი წვეთები. METSIL DROPS. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – სიმეთიკონი. Simethicone. მწარმოებელი ფირმა – BILIM PPHARMACEUTICALS A.S. (თურქეთი). Send to Facebook

ესპუმიზანი L

ესპუმიზანი L ესპუმიზანი L–ის ზოგადი ინფორმაცია ესპუმიზანი L. Espumisan L. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი სამკურნალო საშუალება. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – A03AX13. აქტიური ნივთიერება – სიმეთიკონი. Simethicone.  მწარმოებელი ფირმა – BERLIN-CHEMIE AG (გერმანია). Send to Facebook